تماس

برای تماس با من میتونید با توی یکی شبکه‌های اجتماعی که پایین لینکش رو گذاشتم، من رو پیدا کنید و به من پیام بدید

https://twitter.com/yazdanpanaha
https://youtube.com/c/AbbasYazdanpanah
https://github.com/yazdan
https://ir.linkedin.com/in/yazdanpanaha
https://instagram.com/yazdanpanaha

ممنون